Erna

Een aantal ideeën zijn aan bod gekomen over hoe de foto’s nog een rol kunnen spelen in de ondersteuning. Deze zijn in dit project niet verder uitgewerkt.

Suggesties

  • Een brief voor de ouder(s)/verzorger(s) hoe ze de foto kunnen gebruiken als aanleiding om met hun kind in gesprek te gaan.
  • Een brief voor de jonge mantelzorger hoe ze de foto kunnen gebruiken als aanleiding om een gesprek met hun ouder(s)/verzorger(s) aan te gaan.
  • Hoe de consulenten de foto kunnen gebruiken bij gespreksonderwerpen in bijvoorbeeld de ‘brusjes’groepen of bij individuele gesprekken met de jonge mantelzorger.

'De echte persoonlijke noten,
dat heb je ook wel wat gezien bij

de workshops, dat is dus vooral achteraf. Ik denk dat de kracht van de expositie is het bespreekbaar maken en het gezin betrekken, en dat hem dat zit in een stukje heel persoonlijk, wat dan ook achteraf gebeurt.'


...


..