proces

In dit hoofdstuk is het proces van de methode beschreven. Per onderdeel is een toelichting gegeven op de punten die van belang zijn voor de kwaliteit van het proces. 
Voor een aantal onderdelen zijn tools en instrumenten ontwikkeld, per onderdeel is verwezen naar deze instrumenten.
VOORBEREIDEN
WORKSHOP
EXPOSITIE
ERNA

'Het hele proces is belangrijk; je kunt wel iets moois aan de muur hebben maar als ze uiteindelijk geen fijne herinneringen hebben aan het moment of aan die dag, dan heeft het niet z’n waarde. Als je niet bent begrepen of als de fotograaf iets naars heeft gezegd of wat dan ook, dan blijft dat ook heel erg hangen. Dus ik denk dat al met al de kwaliteit van het hele proces heel belangrijk is.'