expositie

De expositie van de gemaakte foto’s kan verschillende doelstellingen hebben.

1. Een expositie om meer aandacht en bekendheid te geven aan ‘jonge mantelzorgers’, waarbij ook publiek van buiten wordt uitgenodigd en veel aandacht is voor pr en communicatie. Een (lokale) BN’er trekt extra de aandacht.

2. Een expositie waarbij alleen betrokkenen worden uitgenodigd en er in een intieme sfeer aandacht is voor de jonge mantelzorger/fotograaf zelf.Ten tijde van de pandemie zijn er verschillende uitwerkingen op variant 2 geweest. Zoals een walk-through buiten expositie op spandoek; een raamexpositie en een feestelijke en persoonlijke bezorg-aan-huis-service. Bij deze variant is de jonge mantelzorger echt het middelpunt van het gezin.


Bij variant 1 is er ook aandacht van de jonge mantelzorgers onderling (-wat heb jij gemaakt-lotgenoten contact) en zijn alle jonge mantelzorgers samen het middelpunt. Er is specifieke aandacht van de meegekomen familieleden voor de jonge mantelzorger. De setting is openbaar.

3.  Afronding van de expositie

Na de afgesproken expositietijd breekt de consulent of de fotograaf de expositie af. Als de fotograaf de expositie afbreekt bezorgt hij/zij de foto’s bij de consulenten. De consulenten zorgen ervoor dat de foto’s bij de jonge mantelzorgers komen.

'En wat is er dan mooier dan

dat een ouder zegt ‘als jij het in de

woonkamer wilt hangen dan hangen

we het in de woonkamer’? Nou, wat v

oor erkenning krijg je dan? Want dan

doe je er dus toe, ook als jonge mantelzorger, dan krijg je de aandacht

die je verdient.'

1. Voorbereiding

Partner

Bij de keuze voor een openbare setting kan er gedacht worden aan een samenwerking met een partner zoals bibliotheek, gemeente of school. Dan moeten er tijdig afspraken gemaakt worden met de partner over de duur van de expositie, de rollen bij de opening, het gebruik en inrichting van de ruimte, eventuele huurkosten, verantwoordelijkheid bij eventuele schade, tijden van inrichting, gebruik van ophangsystemen etc. In sommige gevallen spelen partners een actieve rol en willen ze ook bijdragen in de kosten van bijv. catering.


Zonder partner

Bij de intiemere setting is de locatie vaak op de locatie van de mantelzorgorganisatie of workshoplocatie. Het is belangrijk om de ruimte zo in te richten dat de intieme sfeer gecreëerd kan worden. Bij de walk-through bijvoorbeeld was er een tijdslot met op het eind een persoonlijk woordje en presentje van de consulent aan het hele gezin.


Praktische punten voor de organisatie

Deze punten gaan uit van de een openbare expositie. Voor de andere variant is er geen centrale opening en is het programma maatwerk op de dan geldende maatregelen en beperkingen en de mogelijke situatie.


Veelal regelt de consulent in samenspraak met de fotograaf de locatie en maakt de afspraken met de partner, de fotograaf geeft de technische randvoorwaarden waar de locatie aan moet voldoen mee aan de consulent. Ter voorbereiding op de workshop bekijken ze samen indien mogelijk de locatie. Vooraf is er samen met de consulent een inschatting gemaakt van het aantal te verwachte bezoekers.


In de voorbereidingen zijn planning en programma afgestemd door de fotograaf en de consulent. In de rolverdeling doet op hoofdlijnen de consulent de organisatorische en communicatie aspecten en de fotograaf de technische aspecten als de inrichting en het verzorgen van de ophangsystemen.

 • Planning en programma 
 • Uitnodiging Jonge mantelzorger en ouder(s)/verzorger(s) 
 • PR en communicatie, afhankelijk van de wensen van de grootte van het bereik kan gedacht worden aan:
  • Flyers (via scholen bijv. en bij de gastorganisatie)
  • Social media, nieuwsbrief en websites
  • Journalist uitnodigen
  • Stukje in de lokale kranten
 • Catering (hapje/drankje) en feestelijke aankleding 
 • Gast/BN’er opening
  Als het lukt wordt er gekozen voor een lokale BN’er die de jonge mantelzorgers aanspreekt; een bekende voetballer, rapper, YouTuber. Een alternatief is de opening door een wethouder of burgemeester. Zij brengen het “jonge mantelzorger zijn” onder de aandacht. Dan is publiciteit (uitnodigen van een journalist) een belangrijk punt. De aanwezige jonge mantelzorgers krijgen persoonlijke aandacht van de BN’er of bobo. Een extra bijzonder moment.
 • Leuke activiteit voor broertjes/zusjes (bijvoorbeeld een bellenblazer)
  Om de aandacht volledig te kunnen geven aan de jonge mantelzorgers en hun foto is het goed dat consulenten een activiteit voor meegekomen broertjes en zusjes organiseren. Dat kan een hoekje zijn waar kleurplaten en lego gebouwd kan worden met een vrijwilliger of iets ludieker zoals een bellenblazer die met de kinderen aan de slag gaat.
 • Inrichting, ontruimen en ophangsystemen (zie info voor de fotograaf)


2. Uitvoering - Een momentopname en tastbare herinnering

Het programma kent de volgende opzet:

 • Inloop, de gasten worden ontvangen en welkom geheten door de consulent
 • Een introductie en toelichting op de expositie door de fotograaf
 • Een BN’er of bobo doet op ludieke wijze de opening
 • De mensen kunnen langs de foto’s lopen om ze te bekijken
 • Een hapje en drankje op gezellig na te praten

De consulenten en de fotograaf zijn beschikbaar voor vragen en kunnen kijken hoe de jonge mantelzorgers de workshop hebben ervaren. Tijdens het rondlopen op de expo en het hapje/drankje moment is er ook een contactmoment met ouder(s)/verzorger(s). De fotograaf geeft alle deelnemers met het gezin persoonlijke aandacht om ze te complimenteren met de prachtige foto.